Rituály. Smutek ze ztráty nebo můžeme vybudovat nové?

02.04.2021

Velikonoce. 

Jedno období určitých rituálů, ale už dávno přetvořené k tomu, že jsme si nemohli vybrat, jak se u toho chceme cítit. Muž i žena. Jasně daná pravidla.

Naše společnost však o rituály už dávno přišla a nyní je otázkou, zda je to spíše ku prospěchu, ale v mém případě musím říct, že ano. Sice možná nesplňujeme občas to, co po nás druhé pohlaví chce, ale to, co se děje na úrovní energií, je rovnost. 

Jen je tu jedna ošemetná věc, že si myslíme, že jsme stejní (ne, nejsme stejní, ale jsme si rovní) a z toho vychází spousta extrémů, které nás v dnešní době nepřestanou udivovat. 

Pokud však chceme umět číst mezi řádky, chceme být šťastní, tak je tato doba otevřena čemukoliv, co si budeme přát.

Jen nezapomeňme, že naše práva končí tam, kde začínají práva druhých.


Tady malý úryvek z mé knihy ohledně rituálů a proč věřím, že je tu úžasná možnost pro změnu díky tomu, že máme možnost volby (vědomou:-)):


Iniciační rituály vzaly zasvé u nás (v souvislosti s civilizačním pokrokem), ale i u hotentotů, a to zhruba v době, kdy se z hotentotů lovců stali pastevci.

Hotentotští jinoši se tak začali stávat muži a stavět se na vlastní nohy až po dovršení osmnácti let. Absencí skutečných iniciačních rituálů se tedy podobají naší civilizaci.

V čem ale spočívá síla naší civilizace, kterou máme i navzdory tomu, že jsme opustili dávné iniciační rituály? Síla, která je ve společnosti patrná navzdory závěrům mnohých autorů, kteří poukazují na to, že naše doba trpí (globální) krizí mužství, a vnímají to pomalu jako konec světa?

Myslím, že je dobré si uvědomit, jakou výhodu nám to, že nejsme formováni a svazováni primitivními rituály, poskytuje. A jaké nám to dává v rámci společnosti a globálního světa jako celku možnosti. Při té příležitosti se můžeme zamyslet, jak případný stav nedostatku mužské živočišné energie využít ve svůj prospěch, spokojenost a radost. Na rozdíl od primitivních národů máme možnost volby. Můžeme být mužným, ale zároveň i citlivým.

Ano, čistá syrová mužská energie je možná přitažlivá, ale určitě ji nechcete mít doma.

Někdy si kladu otázku, proč chceme stále vědět proč? Potřebujeme znát odpověď úplně na všechno? Nechceme raději přijmout, že něčemu prostě nebudeme rozumět? Že je možné řídit se jen svou intuicí a být jen takovým nepoučeným, nedokonalým hotentotem?