KNIHA

MOJE PRVNÍ KNIHA

SÍLA HOTENTOTA


Jsou životní situace, které hlavou nepochopíme. Pokud to přijmeme, můžeme najít štěstí v konání srze radost. Sbírka zamyšlení a zároveň nenásilný "návod na život". Kniha o budování, o dávání i braní. O pochopení druhých i sebe samých. O bezstarostnosti, ale také o zodpovědnosti, o tom, kdy si z věcí nic nedělat a kdy zase ano. O tom, že bohatství není totéž co hromadění peněz a že osobní růst paradoxně znamená zmenšit se. Kdo to udělá vědomě, snáze najde radost v každodenním konání. A touto cestou může dojít k vyrovnanosti a štěstí.
Obrovské díky všem, kteří jste se se mnou na této knize podíleli, ale i těm, kteří jste mne k psaní inspirovali.